Условия за ползване

nup-pro.com ви дава възможност да използвате съдържанието на неговия интернет портал, което е регулирано от настоящите Условия за ползване и са валидни за цялото съдържание, страници, услуги, които са собственост на nup-pro.com. С използването на интернет портала на nup-pro.com, неговите страници, съдържание и услуги, се счита, че потребителите са запознати по всяко време с настоящите Условия за ползване и че ги разбират и приемат напълно.

Задължения на потребителите при използване на портала

С приемането на тези Условия за ползване, потребителят приема и се съгласява, че услугите и съдържанието на nup-pro.com ще включват реклами, различни известия и подобни съобщения от nup-pro.com.

Промяна на съдържанието на портала и услугите

nup-pro.com си запазва правото да променя, премахва каквото и да е съдържание на портала и услугите без задължение за предизвестие. nup-pro.com не носи отговорност за щети, причинени от тези промени.

Защита на поверителността на данните

Уебсайтът nup-pro.com зачита поверителността на своите посетители. Данните за посетителите не са достъпни за трети лица, освен в случаите, предвидени от закона.

Връзки към други уебсайтове

Някои от връзките на уебсайта nup-pro.com водят до уебсайтове и услуги на други източници на информация . nup-pro.com по никакъв начин не носи отговорност за съдържанието на тези страници и услуги.

Коментари

Редакцията на nup-pro.com не носи никаква отговорност за коментарите и споделянията в социалните мрежи, тъй като те се генерират чрез Facebook, Twitter и други и за тях важат правилата и условията на социалната мрежа.